SK SHS Třebíč, z.s.

Autor: Petr Houser <sportklub(at)shs-trebic.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 5. 10. 2007

SPORTOVNÍ KLUB SHS Třebíč je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které bylo zaregistrováno na MV ČR dne 22. 3. 2001 pod č.j. VS/1-1/46 517/01-R

ADRESA:
SK SHS Třebíč, z.s.
Manž. Curierových 657
674 01 Třebíč
IČO: 26525992
DIČ: CZ26525992
e-mail:sportklub@shs-trebic.cz

Ve své činnosti se Sportovní klub SHS Třebíč zaměřuje na dvě základní oblasti:
1) organizační zajištění sportovně rekreačních aktivit členů
2) propagace sportovně rekreačních aktivit formou pravidelného pořádání veřejně přístupných akcí pro všechny věkové, zdravotní a sociální skupiny obyvatel.